สินค้าและบริการ

จัดจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบส่วนบุคคล(PC) โน็ตบุ๊ค(Laptop) เซิร์ฟเวอร์ (Server) พร้อมติดตั้ง

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รายครั้ง รายสัปดาห์ รายเดือน
งานแบบต่างๆที่เราบริการ

 • Windows Server, AD,SQL, File Server
 • MS Exchange Server
 • Antivirus Server Symantec,Kaspersky, Eset,Trend Office Scan
 • Linux Server DHCP,Samba File Server,Firewall
 • Linux Mail Server  Sendmail, Postfix, Qmail, Exim
 • Linux Zimbra Mail Server (With Advance Config)
 • Linux Webserver,Database,FTP
 • Internet Authen Gateway
 • Mikrotik
 • Network Switch Cisco, HP
 • ระบบเก็บ Log ตาม พรบ.50
 • ระบบ Backup

บริการด้านจดโดเมนเนม (Domain Name) ทั้งสกุล ต่างประเทศ (.COM .NET .อื่นๆทั้งหมด) และสกุลไทย (.TH)

บริการ Linux Web Hosting คุณภาพ