เผยวิธีขโมย Account Facebook ด้วย XSS ผ่านไฟล์ .png ผู้ค้นพบรับรางวัลจาก Facebook ไปแล้ว 7,500 เหรียญ

เผยวิธีขโมย Account Facebook ด้วย XSS ผ่ Continue reading เผยวิธีขโมย Account Facebook ด้วย XSS ผ่านไฟล์ .png ผู้ค้นพบรับรางวัลจาก Facebook ไปแล้ว 7,500 เหรียญ

แก้ไขปัญหา WordPress ดาวน์โหลดล้มเหลว SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

แก้ไขปัญหา WordPress ดาวน์โหลดล้มเหลว SS Continue reading แก้ไขปัญหา WordPress ดาวน์โหลดล้มเหลว SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate